Obwodnica Kartuz

Dziękujemy za czynny udział w spotkaniach informacyjnych dotyczących drugiego etapu budowy obwodnicy Kartuz. Informujemy, że na wszystkie Państwa wnioski i opinie otrzymają Państwo osobiste odpowiedzi wysłane za pomocą poczty tradycyjnej lub wiadomości email (w zależności od typu złożonego wniosku).

Dodatkowo w w zakładce spotkania informacyjne zamieszczony został raport z przeprowadzonych spotkań.

Kliknij aby zobaczyć raport

Budowa Obwodnicy Kartuz - etap II

Opis Inwestycji

Projektowany odcinek  rozpoczyna się od ronda trzywlotowego zlokalizowanego na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 211. Następnie obwodnica przebiega po skraju terenów zalesionych po północno-zachodniej stronie Kartuz, aż do miejscowości Prokowskie Chrósty, gdzie przecina się z istniejącą drogą powiatową nr 1907G. Na przecięciu tych dróg zaprojektowano rondo czterowlotowe. Późniejszy odcinek obwodnicy projektowany jest pomiędzy istniejącymi zabudowaniami w rejonie miejscowości Grzybno Górne i przechodzi przez linie kolejową nr 229 relacji Pruszcz Gdański-Łeba nad którą planuje się zaprojektowanie wiaduktu drogowego. Po przecięciu infrastruktury kolejowej, projektowana droga biegnie wzdłuż ww. linii  aż do połączenia poprzez rondo trzywlotowe z istniejącą drogą wojewódzką nr 224. 

W zakresie inwestycji przewidziano:

 

 • budowę trzech skrzyżowań typu rondo wraz z infrastrukturą towarzyszącą,
 • przebudowę nawierzchni drogi DW224 na odcinku od ronda w Grzybnie do końca obwodnicy – Etap 1
 • budowę ciągu pieszo-rowerowego,
 • budowę wiaduktu drogowego,
 • budowę obiektów i urządzeń ochrony środowiska,
 • budowę istniejących zjazdów,
 • przebudowę istniejących sieci kolidujących z projektowanym układem drogowym,
 • budowę przepustów,
 • budowę rowów drogowych,
 • budowę kanału technologicznego,
 • wycinkę drzew i krzewów kolidujących z projektowanym układem drogowym,
 • budowę/przebudowę odwodnienia drogi,
 • budowę/przebudowę oświetlenia,
 • rozbiórkę urządzeń i obiektów kolidujących z projektowaną inwestycją.

 

PARAMETRY TECHNICZNE

Droga wojewódzka – projektowana Obwodnica:

 • klasa drogi – G – główna
 • szerokość pasa ruchu –  min. 3,5m + 0,5m opaska
 • szerokość pobocza gruntowego –  min.1.5m
 • szerokość ciągu pieszo-rowerowego – min. 3,00 m

Jezdnie dodatkowe:

 • klasa drogi – D – dojazdowa
 • szerokość jezdni – min 3.5m
 • szerokość pobocza gruntowego – min. 0.75m

Droga powiatowa nr DP1907G

 • klasa drogi – Z – zbiorcza
 • szerokość jezdni – min. 6m
 • szerokość pasa ruchu – min. 3.5m
 • szerokość pobocza gruntowego – min. 1.5m